Tape and wire heater      เทปล่อนแผ่น-เทปกาวและลวดความร้อน


K82836 PTFE TAPE HEAT RESISTANT HIGHTEMP TAPE เทปเทปล่อนทนความร้อน เทปแบบมีกาว หนา0.13mm 

กว้าง 10mm ยาว10M ม้วนละ 80 

กว้าง 13มม. ยาว10M. ม้วนละ 100บาท

กว้าง 19มม. ยาว10M. ม้วนละ 170บาท

กว้าง 25มม. ยาว10M. ม้วนละ 200บาท

กว้าง 38มม. ยาว10M. ม้วนละ 330บาท

กว้าง 45มม. ยาว10M. ม้วนละ 420บาท

กว้าง 50มม. ยาว10M. ม้วนละ 450บาท

กว้าง 100มม. ยาว10M. ม้วนละ 950บาท

** ความหนาอื่นๆ 0.18,0.20 0.25mm

สอบถามราคาเพิ่มเติมได้ครับ


K23494 Flat wire heater ni,Nichorm flat wire heater ลวดความร้อน ลวดฮีทเตอร์แบบแบน  สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องซีลถุงพลาสติก เครื่องซีลแพ็คเกจ เครื่องตัดโฟม 

ความหนา 0.2 มม.

กว้าง 2มม. เมตรละ 70 

กว้าง 3มม. เมตรละ 80 

กว้าง 4มม. เมตรละ 90 

กว้าง 5มม. เมตรละ 100 

กว้าง 6มม. เมตรละ 110 

กว้าง 8มม. เมตรละ 130 บ

กว้าง 10มม. เมตรละ 150 

กว้าง 12มม. เมตรละ 180 

กว้าง 15มม. เมตรละ  250 

แบบหนา*กว้าง mm

0.30*3mm @130/M

0.50*3mm @220/M

0.15*8mm @120/M

0.25*8mm @150/M

0.30*8mm @170/M

0.15*10mm @130/M

0.25*10mm @180/M

0.30*10mm @200/M

0.40*10mm @280/M

** ความหนาอื่นๆ 0.15, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5mm

สอบถามราคาเพิ่มเติมได้ครับ

K184584 ลวดฮีทเตอร์กลม ลวดความร้อน สำหรับทำเครื่องตัด หรือขดลวดให้ความร้อน ต่างๆ ทำขดลวดสปริงให้ความร้อนได้ 

0.25mm. เมตรละ 40

0.3mm. เมตรละ 45

0.4mm. เมตรละ 50

0.5mm. เมตรละ 55

0.6mm. เมตรละ 60

0.8mm เมตรละ 80

ขนาดอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

K198582 ลวด+แผ่นผ้าทนร้อน แบบสำเร็จสำหรับเครื่องซีลถุง ซีล-รีดติดพลาสติก 

ลวด+แผ่นกันความร้อนยาว20Cmราคา 40 บาท

ลวด+แผ่นกันความร้อนยาว30Cmราคา 50 บาท

ลวด+แผ่นกันความร้อนยาว40Cmราคา 60 บาท

K213402 PTFE Sheet แผ่นผ้าเทปล่อน ผ้าทนความร้อน ผ้าปูโต๊ะรีด ผ้าเทปล่อนสีขาว แผ่นผ้าทนความร้อนสูง teflon sheet 0.12 0.14 0.16 0.18mm

แผ่นผ้าเทปล่อนทนความร้อนสูง แผ่นผ้าฉนวนทนความร้อน แบบแผ่นบางผิวมันใช้งานได้ทั้งสองด้าน ป้องกันการเกาะติดพื้นผิว อุณหภูมิการใช้งาน -50°~ +260°C (หรือทนความร้อนสูงสุดระยะสั้นที่ 350°C)

แผ่นสีขาว (ขนาดหรือสีอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมครับ)

Ptfe Sheet /Size:Thickness ×Width xLengh

#หนา 0.12mm หน้ากว้าง 45Cm ราคาเมตรละ 280บาท

ยาว 5M ราคา 1,300บาท, ยาว 10M ราคา 2,400บาท, ยาว 20M ราคา 4,000บาท

#หนา 0.12mm หน้ากว้าง 55Cm ราคาเมตรละ 300บาท

ยาว 5M ราคา 1,400บาท, 10M ราคา 2,600บาท

#หนา 0.14mm หน้ากว้าง 55Cm ราคาเมตรละ 320บาท

ยาว 5M ราคา 1,500บาท, ยาว 10M ราคา 2,700บาท

#หนา 0.16mm หน้ากว้าง 55Cm ราคาเมตรละ 350บาท

ยาว 5M ราคา 1,600บาท, ยาว 10M ราคา 2,800บาท

#หนา 0.18mm หน้ากว้าง 55Cm ราคาเมตรละ 420บาท

ยาว 5M ราคา 1,800บาท, ยาว 10M ราคา 3,300บาท

K184643 Ptfe sheet-Teflon sheet  high temp resistance sheet แผ่นเทปล่อนทนความร้อนสูง ผ้าเทปล่อน เทปล่อนติดเครื่องซีล ผ้าเทปล่อนปูโต๊ะทนความร้อน ผ้าเทปล่อน แผ่นผ้าเทปล่อนทนความร้อนติดเครื่องซีล

แผ่นแบบไม่มีกาว สีขาว หนา 0.12mm  มีหน้ากว้าง 20Cm -120Cm (ขนาด  ความหนา หรือสีอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมครับ)

** สีน้ำตาล แผ่นหนา 0.13mm**

กว้าง 20Cm ยาว 1M.@250.-

กว้าง 40Cm ยาว 1M.@500.-

กว้าง 60Cm ยาว 1M.@700.-

กว้าง 80Cm ยาว 1M.@850.-

กว้าง 100Cm ยาว 1M.@990.-

K184642 PTFE SHEET TEFLON SHEET แผ่นผ้าเทปล่อนทนความร้อน แผ่นผ้าทนความร้อนเครื่องซีล ผ้าปิดลวดซีล ผ้าปูเครื่องรีด แผ่นผ้าทนความร้อน แผ่นผ้าเทปล่อนทนความร้อนติดเครื่องซีล ผ้าปูเครื่องรีด แผ่นแบบไม่มีกาว สีขาว หนา 0.08, 0.1, 0.13,0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.25, 0.3mm มีหน้ากว้าง 20Cm -200Cm หรือมากกว่า (ขนาด  ความหนา หรือสีอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมครับ)** ราคาและขนาด

กว้าง 20Cm ยาว 1M.@100.-

กว้าง 40Cm ยาว 1M.@200.-

กว้าง 60Cm ยาว 1M.@300.-

กว้าง 80Cm ยาว 1M.@400.-

กว้าง 100Cm ยาว 1M.@480.-

กว้าง 20Cm ยาว 1M.@120.-

กว้าง 40Cm ยาว 1M.@240.-

กว้าง 60Cm ยาว 1M.@340.-

กว้าง 80Cm ยาว 1M.@450.-

กว้าง 100Cm ยาว 1M.@530.-

กว้าง 125Cm ยาว 1M @640.-

กว้าง 20Cm ยาว 1M.@140.-

กว้าง 40Cm ยาว 1M.@260.-

กว้าง 60Cm ยาว 1M.@360.-

กว้าง 80Cm ยาว 1M.@470.-

กว้าง 100Cm ยาว 1M.@550.-

กว้าง 20Cm ยาว 1M.@180.-

กว้าง 40Cm ยาว 1M.@340.-

กว้าง 60Cm ยาว 1M.@450.-

กว้าง 80Cm ยาว 1M.@550.-

กว้าง 100Cm ยาว 1M.@650.-

กว้าง 20Cm ยาว 1M.@200.-

กว้าง 40Cm ยาว 1M.@400.-

กว้าง 60Cm ยาว 1M.@500.-

กว้าง 80Cm ยาว 1M.@650.-

กว้าง 100Cm ยาว 1M.@750.-

กว้าง 20Cm ยาว 1M.@240.-

กว้าง 40Cm ยาว 1M.@450.-

กว้าง 60Cm ยาว 1M.@600.-

กว้าง 80Cm ยาว 1M.@750.-

กว้าง 100Cm ยาว 1M.@900.-

กว้าง 20Cm ยาว 1M.@300.-

กว้าง 40Cm ยาว 1M.@500.-

กว้าง 60Cm ยาว 1M.@700.-

กว้าง 80Cm ยาว 1M.@900.-

กว้าง 100Cm ยาว 1M.@1100.-

Thickness 0.35mm×100CM×1M @1500.-  

Thickness 0.45mm×100Cm×1M @1900.-